O mne

V stručnosti, môj krátky príbeh je, že som získal bakalára z medzinárodných vzťahov na Karlovej Univerzite v Prahe, titul M.A. z medzinárodných vzťahov a európskych štúdií na Central European University v Budapešti a najčerstvejšie diplom z medzinárodných štúdií z Johns Hopkins SAIS v Bologni. Ako študentovi sa mi tiež podarilo stráviť semester na Georgetown University vo Washingtone D.C. Počas štúdií som pracoval ako prekladateľ, výkonný člen jednej študentskej organizácie a tiež som prešiel stážou vo washingtonskej NGO zaoberajúcej sa šírením demokracie pomocou medzinárodnej vedeckej spolupráce. Medzi moje najčerstvejšie a doposial najzaujímavejšie pracovné skúsenosti patrí práca pre lobyistickú pobočku nadnárodnej energetickej firmy v Bruseli. Môj štrukturovaný životopis nájdete na konci stránky.

Počas štúdií som sa špecializoval na oblasť prílivu priamych zahraničných investícií do strednej a východnej Európy a úlohou rozvojových a investičných agentúr v tomto procese. Súčasne som sa venoval analýze zahraničnej politiky (foreign policy analysis) s hlavným zameraním na USA. Medzi moje najčerstvejšie záujmy patrí medzinárodná energetika a jej politické a ekonomické implikácie.

Stručný životopis

VZDELANIE:
Johns Hopkins University, SAIS v Bologni, Taliansko/ medzinárodné vzťahy a ekonómia (2007-2008)
Central European University v Budapešti, Madarsko/ medzinárodné vzťahy a európske štúdia (2005-2007)
Georgetown University vo Washingtone DC, USA/ americký politický systém (2005)
Univerzita Karlova v Prahe, Česká Republika/ medzinárodné vzťahy & politológia (2002-2005)
Bilingválne slovensko-anglické gymnázium v Sučanoch, Slovensko (1996-2001)

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:
Enel SpA - European & Institutional Affairs Office, Brusel, Belgicko (2008)
analytická a výskumná činnosť v oblasti medz. vzťahov a ekonómie (2006-2008)
US Civilian Research and Development Foundation, Washington DC, USA (2005)
prekladateľ (2002-2003)
help desk, atlas.sk (2001)

AKTIVITY:
Česko-slovenská únia študentov politických vied (2004-2007)
vonkajšie vzťahy
koordinátor višegrádskych aktivít

JAZYKY:
anglický jazyk, TOEFL 287/300, štátna odborná skúška z oblasti spoločenských vied a IT
nemecký jazyk - stredne pokročilý
taliansky jazyk - začiatočník

ŠTIPENDIÁ A OCENENIA:
Enel štipendium (2007)
štipendium Central European University (2005)
štipendium TFAS a Georgetown University (2005)
pochvala dekana Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy za bakalársku prácu (2005)
Pricewaterhousecoopers - youth leadership award (2005)
štipendium Fakulty sociálních ved, Univerzity Karlovy za vynikajúce štúdijné výsledky

Úplny životopis

Narodil som sa v malej rázovitej obci na juhu Slovenska v jedno daždivé popoludnie. Pochádzam zo skromných rodinných pomerov a už odmalička som sa obliekal jednoducho ale čisto. V zložitom geopolitickom časopriestore našej malej strednej Európy, s otcom narodeným na Morave, mamou zrodivšou sa v Martine a babkou presídlenkyňou pochádzajúcou z oblasti maďarskej Békes Csaby, som už od prvých okamihov na tomto svete, podobne ako Julo Satinský, vedel, že som odsúdený stať sa kozmopolitom. Keď sa železná opona rozsypala ako domček z karát, neváhal som a v prvej triede som sa chopil príležitosti a na plné ústa som povedal súdružke učitelke, že už nie je súdružka, ale pani! Týmto výrokom som symbolicky potvrdil víťazstvo kontrarevolučného buržoázneho kapitalizmu nad ďalším najspravodlivejším politickým zriadením sveta v rade a napäto som očakával údajný koniec dejín, ktorý o čosi neskôr oznamoval jeden z profesorov na našej škole. Hneď po skoncení základnej školy...

Životopis podľa dnešných nemilosrdných a neľudských štandardov nehladiaci na horeuvedené závažné údaje a skutočnosti nájdete tu.
životopis EN